asp

Izruna:  US [eɪˈɛsˈpiː] UK [æsp]
  • abbr.(=
  • n."Dinamiskā" Adders
  • WebVidējās cenas (vidējā pārdošanas cena) un lietojumprogrammu pakalpojumu sniedzēja (lietojumprogrammu pakalpojumu sniedzēja) Web lapu
n.
1.
[Dzīvnieku] mazo indīga čūska, kas dzīvo Āfrikā, Āzijā un Eiropā
abbr.
1.
[Internet] (= servera aktīvā lappuse)
2.
[Computer] (= lietojumprogrammu pakalpojumu sniedzēja)
3.
(= Protestantu Anglo - Saxon)
4.
(= Amerikāņu pārdošanas cena)
n.
1.
[ Animal] a small poisonous snake that lives in Africa, Asia, and Europe 
abbr.
1.
[ Internet](= active server page) 
2.
[ Computer](= application service provider) 
3.
(= Anglo- Saxon Protestant) 
4.
(= American Selling Price) 
Eiropa >> Dānija >> ASP
Europe >> Denmark >> Asp