antipope

Izruna:  UK ['æntɪpəʊp]
  • n.Viltus pāvesti
  • WebAntipopes pret pāvestu; viltus pāvests
n.
1.
alternatīvu pāvestu ievēlēts pretstatā stāv pāvests