agitprop

Izruna:  US [ˈædʒɪtˌprɑp] UK [ˈædʒɪtˌprɒp]
  • adj.(Drama, brošūras utt.) izpratnes zvanu
  • n.(Izmanto kino un televīzijas mākslas forma no kreisā spārna politiskajiem uzskatiem), aizstāvības
  • WebAgitprop operu; naida kurināšanu un propagandu; aģitācijas propaganda
n.
1.
mākslas, literatūras vai mūzika, kas atbalsta politiskās pārliecības