sustainedly

För definition av sustainedly, besök här.


Den här sidan skapas för att förklara vad innebörden av sustainedly är. Här kan du hitta fullständiga definitioner av sustainedly på engelska och andra 40-språk. Först och främst kan du lyssna på uttal av sustainedly på amerikansk engelska och brittisk engelska genom att klicka på ljudikonerna. Därefter listar vi de mest populära webb definitionerna för sustainedly. Även om de inte kan vara korrekt, men representerar de mest up-to-date förklaringar i Internet åldern. Dessutom listar vi andra ord som har samma innebörd som sustainedly. Utöver synonymer listas även stora antonymer för sustainedly. För detaljerad ordlista kan du klicka på flikar för att växla mellan synonymer och antonymer. Ännu viktigare, du kommer att se fliken definitioner på engelska där DigoPaul.com ordlistan ger korrekta betydelser av sustainedly. för det tredje listar vi andra ordformer av sustainedly: substantiv, adjektiv, verb och adverb. För det fjärde ger vi exempel meningar som innehåller sustainedly. Dessa meningar visar hur du kan använda det engelska ordet sustainedly i en riktig mening. För det femte, för att hjälpa dig att bättre förstå definitionerna av sustainedly, presenterar vi också tre bilder för att illustrera vad sustainedly egentligen betyder. Slutligen listar vi engelska ord som börjar med sustainedly, engelska ord som innehåller sustainedly och engelska ord som slutar med sustainedly.