maternity

Uttal:  US [məˈtɜrnəti] UK [məˈtɜː(r)nəti]
  • n.Gravid; Moderskap
  • adj.Moderns användning av
  • WebModerskap; Mammakläder; Obstetriska
n.
1.
tillståndet av att vara mamma
adj.
1.
konstruerade eller för kvinnor som är gravida eller som precis har fått barn