staurolites

Definicja staurolites, proszę odwiedzić tutaj.