homeostasis

  • n.Homeostazy (ciała dostosować się do zmian)
  • WebStanu; Równowagi ciała; W stanie równowagi
n.
1.
stan równowagi lub skłonność do osiągnięcia równowagi, albo metabolicznie w komórce lub organizmie lub społecznie i psychologicznie w indywidualnych lub grupy