iqrstu

Definisjon av iqrstu, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med iqrstu er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av iqrstu på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av iqrstu i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av iqrstu. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som iqrstu. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for iqrstu. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av iqrstu. for det tredje viser vi andre ordformer av iqrstu: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder iqrstu. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet iqrstu i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av iqrstu, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva iqrstu egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med iqrstu, engelske ord som inneholder iqrstu, og engelske ord som slutter på iqrstu.