cliche

Uttale:  US [klɪˈʃeɪ]
  • n.Talemåter; gamle
  • WebKlisjeer; gamle; klisjeer
n.
1.
klisjé, et uttrykk eller begrep det er kjedelig fordi folk bruker det mye og det er ikke lenger opprinnelige
n.
1.
cliché a phrase or idea that is boring because people use it a lot and it is no longer original