hyperope

Izruna:  US ['haɪpəroʊp] UK ['haɪpə:rəʊp]
  • n.Hyperopia
  • WebDaudz lielāks nekā hyperopia