ventricose

  • adj."Nhà máy" Gu; Pot-bụng.
  • WebRa một bên; Sưng; Trung tâm phim trống
adj.
1.
Mô tả một phụ tùng thay thế hoặc thực vật phần đó là sưng lên, thành hoặc nhô ra trên một bên
2.
bự và nhiều thịt, đặc biệt là khoảng giữa của cơ thể