vanzaghello

  • WebWanzhagailuo; Nơi zhageluo
Europe >> Ý >> Vanzaghello
Europe >> Italy >> Vanzaghello

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của vanzaghello là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của vanzaghello bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của vanzaghello bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của vanzaghello. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như vanzaghello. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho vanzaghello cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của vanzaghello. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của vanzaghello: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa vanzaghello. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh vanzaghello trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của vanzaghello, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì vanzaghello thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng vanzaghello, từ tiếng Anh có chứa vanzaghello, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng vanzaghello.