uplight

Cách phát âm:  US ['ʌplaɪt] UK ['ʌplaɪt]
  • WebĐèn chiếu ánh sáng Ánh sáng sáng nhựa Yan Lou
n.
1.
một đèn hoặc lampshade mà chỉ đạo ánh sáng trở lên