upases

  • n."Trồng" antiaris toxicaria cây; Nọc độc cây của Antiaris toxicaria; Tác dụng có hại (đạo Đức)
  • WebChất độc dính; Hệ thống không được phép truy cập vật lý; Hệ thống kiểm soát truy cập mạng
n.
1.
một cây với màu trắng vỏ cây và độc sap.
2.
một chất độc được làm từ nhựa của upas.
n.