threonine

Cách phát âm:  UK ['θriːəniːn]
  • n."Sinh học" threonine [amine] axit
  • WebThreonine; Tyramine axit; Kiện axit amin
n.
1.
một acid amin đó là một phần của protein và một chất dinh dưỡng cần thiết trong khẩu phần ăn của con người và động vật.