tarnation

Cách phát âm:  US [tɑ:r'n-] UK [tɑ:'neɪʃn]
  • adj.Khó chịu
  • int.Ghét
  • n.Lời nguyền
  • WebMột lời nguyền; Lời nguyền của cuộc sống; Thành phố Hoa

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của tarnation là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của tarnation bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của tarnation bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của tarnation. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như tarnation. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho tarnation cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của tarnation. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của tarnation: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa tarnation. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh tarnation trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của tarnation, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì tarnation thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng tarnation, từ tiếng Anh có chứa tarnation, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng tarnation.