tarnation

Cách phát âm:  US [tɑ:r'n-] UK [tɑ:'neɪʃn]
  • adj.Khó chịu
  • int.Ghét
  • n.Lời nguyền
  • WebMột lời nguyền; Lời nguyền của cuộc sống; Thành phố Hoa