tachistoscope

Cách phát âm:  US [tə'kɪstəˌskoʊp] UK [tə'kɪstəskəʊp]
  • n.Tachistoscope
  • WebTachistoscope; Cảm biến tốc độ; Mức độ thử nghiệm
n.
1.
một công cụ để hiển thị hình ảnh trực quan rất ngắn gọn, được sử dụng để kiểm tra nhận thức và bộ nhớ