subaerial

Cách phát âm:  UK [sʌb'eərɪəl]
  • adj.Trên mặt đất; Gần với mặt đất
  • WebTrên không; Ngoài trời; Dưới bầu trời
adj.
1.
được hình thành hoặc nằm trên hoặc chỉ dưới mặt đất
adj.