splodging

Cách phát âm:  US [splɑdʒ] UK [splɒdʒ]
  • n.Điểm; Vết
  • WebBẩn
n.
1.
một điểm bất thường lớn, vết, hoặc sự đổi màu
2.
một vị trí lớn của bụi bẩn hoặc màu sắc
v.
1.
để đánh dấu hoặc bẩn một cái gì đó với splodges

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của splodging là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của splodging bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của splodging bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của splodging. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như splodging. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho splodging cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của splodging. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của splodging: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa splodging. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh splodging trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của splodging, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì splodging thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng splodging, từ tiếng Anh có chứa splodging, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng splodging.