spirometer

Cách phát âm:  US [ˌspaɪ'rɒmətə] UK [ˌspaɪə'rɒmɪtə]
  • n."Bác sĩ" hô hấp
  • WebKhối lượng phổi; Một spirometer; Khối lượng đường hô hấp
n.
1.
một công cụ để đo khả năng của phổi