spermatocytes

  • n."Cuộc sống" spermatocytes
  • WebChính spermatocytes; Tế bào tinh trùng
n.
1.
một tế bào phát triển từ một spermatogonium. Nó phân chia thành bốn spermatids bằng phương tiện của các loại phân chia tế bào được gọi là giảm.