spermagonia

  • n."Trồng" spermatogonial các tế bào gốc
  • WebTinh trùng