spandrels

  • n."Xây dựng" (tam giác) spandrel; Trên và thấp hơn không gian cửa sổ
  • WebGóc nội
n.
1.
không gian hình tam giác giữa bên phải hoặc trái đường cong bên ngoài của một kiến trúc và khuôn khổ của một kiến trúc
2.
khu vực giữa hai cổng vòm và một cornice ngang trên chúng