spacey

Cách phát âm:  US [ˈspeɪsi] UK ['speɪsi]
  • na.(=
  • WebKathleen Spacey; Spacey; Err
adj.
1.
một chút bối rối và không thể tập trung, ví dụ bởi vì bạn đang rất mệt mỏi
2.
Spacey âm nhạc hoặc nghệ thuật dường như đã được tạo ra bởi một người cần thuốc mà thay đổi cách họ nghĩ rằng
Variant_forms_ofspacey
comp.spacier
superl.spaciest