sotols

  • WebSoto; Lily rượu
n.
1.
một gai - lá sa mạc thực vật.
2.
một thức uống có cồn làm từ nhựa thực vật sotol
n.
1.
a prickly- leaved desert plant.