sorrow

Cách phát âm:  US [ˈsɔroʊ] UK [ˈsɒrəʊ]
  • n.Phiền muộn, phiền muộn; đau buồn; Thật không may
  • adv."Không-bao giờ. phiền muộn một chút"
  • v.(Hoặc) buồn
  • WebKhổ đau, đau, buồn bã
n.
1.
nỗi buồn tuyệt vời
2.
một sự kiện hay vấn đề mà làm cho một người nào đó cảm thấy rất buồn
v.
1.
để cảm thấy hoặc hiển thị tuyệt vời nỗi buồn
adv.
1.
Giống như không bao giờ. phiền muộn một chút
n.
v.
adv.
1.