sorely

Cách phát âm:  US [ˈsɔrli] UK [ˈsɔː(r)li]
  • adv.Rất nhiều
  • WebĐau đớn cường độ cao; khốc liệt
adv.
1.
rất nhiều, được sử dụng để nhấn mạnh bao nhiêu bạn cảm thấy một cảm xúc cụ thể