something

Cách phát âm:  US [ˈsʌmθɪŋ] UK ['sʌmθɪŋ]
  • pron.Một cái gì đó; Một cái gì đó; Những thứ quan trọng (hoặc nổi tiếng); Bạn Joh
  • adv.(Tính từ)
  • n.Với euphemisms "damn. Thế nào là một cái gì đó là bạn làm ở đây là"
  • WebĐiều; Sth; Những gì các
pron.
1.
được sử dụng để đề cập đến một điều, ý tưởng, thực tế, vv. Khi bạn không biết hay nói chính xác những gì nó là
2.
được sử dụng cho một mô tả đó là không chính xác hoặc mày không nhất định được sử dụng cho một số tiền đó là không chính xác hoặc mày không nhất định của
3.
được sử dụng khi bạn không thể nhớ phần còn lại của một ai đó tên, phần còn lại của một số, những lời của một bài hát, vv.
n.
1.
< uyển ngữ > giống như chết tiệt. Cái gì bạn đang làm ở đây
na.
1.
Các biến thể của do ai đó / một cái gì đó một tai hại / làm một tai hại cho người / một cái gì đó
pron.
n.
1.
<<>  Same as damn. What the something are you doing here 
na.
1.
The variant of do someone/ something a disservice/ do a disservice to someone/ something 

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của something là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của something bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của something bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của something. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như something. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho something cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của something. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của something: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa something. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh something trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của something, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì something thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng something, từ tiếng Anh có chứa something, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng something.