sodoms

  • WebSodom; Sodom; Sodom
n.
1.
trong kinh thánh, một thành phố đầy đủ của đạo Đức tham nhũng và cái ác đã bị phá hủy cùng với Gomorrah bởi Đức Chúa trời
2.
một nơi được coi là bị hỏng