sobeit

Cách phát âm:  UK [səʊ'biːɪt]
  • na.Tính toán; không có vấn đề bây giờ
  • WebChỉ cần như vậy;
na.
1.
được sử dụng để nói rằng bạn chấp nhận một tình huống trong đó một cái gì đó đã được quyết định hoặc là cần thiết, mặc dù bạn không hài lòng về nó