sgraffito

  • n.Phương pháp ảnh hưởng bởi vữa đầy màu sắc; Đầy màu sắc gạch vữa
  • WebNạo; Đầu; Nạo cho trang trí
n.
1.
một kỹ thuật được sử dụng để trang trí đồ gốm hoặc thạch cao bức tường, trong đó các lớp đầu trang có mô hình trầy xước vào nó, tiết lộ các lớp khác nhau màu bên dưới
2.
một trang trí thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật sgraffito
3.
một đối tượng được trang trí bằng cách sử dụng các kỹ thuật sgraffito