serenatas

  • n.Hợp xướng kịch; (Giữa giữa mật và Symphony), nhạc cụ
  • WebLễ kỷ niệm lễ rửa tội Serenade
n.
1.
một tác phẩm hợp xướng phổ biến trong thế kỷ thứ 18, thường dựa trên tôn giáo một văn bản và có vị trí đơn ca và bài hát song ca