scrummed

Cách phát âm:  US [skrʌm]
  • n."Các ô liu" (cầu thủ bóng đá) để tranh giành cho bóng và cạnh tranh cho không chính thức; cận chiến
  • v."Các ô liu" (cầu thủ bóng đá) tranh giành cho bóng
  • WebKinh nghiệm phát triển nhanh nhẹn phát triển nhanh nhẹn phát triển phần mềm nhanh nhẹn
n.
1.
[Bóng bầu dục] một sự sắp xếp của các cầu thủ trong một trò chơi của bóng bầu dục khi tất cả chúng đều nhấn với nhau để thử và nhận được bóng
2.
< không chính thức > một đám đông nhầm lẫn người ép đóng với nhau và cố gắng để có được một cái gì đó hoặc để nói chuyện với ai đó
v.
1.
[Bóng bầu dục] để tạo thành một scrum trong bóng bầu dục
n.
v.
1.
[ Rugby] to form a scrum in rugby 

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của scrummed là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của scrummed bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của scrummed bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của scrummed. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như scrummed. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho scrummed cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của scrummed. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của scrummed: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa scrummed. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh scrummed trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của scrummed, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì scrummed thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng scrummed, từ tiếng Anh có chứa scrummed, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng scrummed.