saddlecloths

  • n.Shacklebolt
  • WebTấm lót yên; Saddle khay
n.
1.
một miếng vải được đặt dưới hoặc trên ngựa đua một ' s saddle cho ngựa ' s số
n.
1.
a cloth placed under or over a racehorse' s saddle that shows the horse' s number