rightsized

Cách phát âm:  US [ˈraɪtˌsaɪz] UK ['raɪt.saɪz]
  • v.Sắp xếp kích thước của công ty
  • WebKhoảng trang bên phải; Lửa
v.
1.
Nếu một công ty rightsizes, nó được thoát khỏi một số người lao động để tiết kiệm tiền hoặc trở thành effectiveThis thêm từ thường được sử dụng để tránh nói rằng mọi người sẽ mất việc.