rhytidome

  • n.Vỏ não sụp đổ; Da bên ngoài; Da thô
  • WebGiành chiến thắng