renatures

  • WebPhức tạp; Yumaolin; Protein refolding
v.
1.
để khôi phục các tính chất vật lý và hóa học của một biến tính các protein hay nucleic acid