queridas

  • WebThân yêu của tôi; Một người thân; Được yêu thương
n.
1.
một người đàn ông ' s tình nhân
n.
1.
a man' s mistress