pteropods

  • adj.Cánh chân mục đích
  • n.Động vật Pteropoda
  • WebPteropods; Pteropods động vật; Pteropods sinh học
n.
1.
một đại dương gastropod sống ở biển có một chân với cánh - hình thùy được sử dụng như là bơi lội bộ phận cơ thể.