propionate

Cách phát âm:  UK ['prəʊpɪəneɪt]
  • n.Propionate
  • WebPropionate; Axít propionic; Propionic axit lớp
n.
1.
một hợp chất hóa học là một muối hoặc ester của axít propionic