princesse

Cách phát âm:  US [prɪn'ses] UK [prɪn'ses]
  • n.Ăn chặt chẽ)
  • WebPrincesse; Công chúa Marina de Bourbon; Công chúa bánh