postgrads

Cách phát âm:  US [ˈpoʊstˌɡræd] UK [ˈpəʊstˌɡræd]
  • n.Sinh viên tốt nghiệp
  • WebSố lượng sinh viên tốt nghiệp; Thạc sĩ; Sự sống còn hướng dẫn cho sinh viên tốt nghiệp