plastinka

Để định nghĩa của plastinka, vui lòng truy cập ở đây.


Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của plastinka là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của plastinka bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của plastinka bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của plastinka. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như plastinka. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho plastinka cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của plastinka. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của plastinka: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa plastinka. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh plastinka trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của plastinka, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì plastinka thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng plastinka, từ tiếng Anh có chứa plastinka, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng plastinka.