motherboar

Để định nghĩa của motherboar, vui lòng truy cập ở đây.


Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của motherboar là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của motherboar bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của motherboar bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của motherboar. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như motherboar. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho motherboar cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của motherboar. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của motherboar: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa motherboar. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh motherboar trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của motherboar, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì motherboar thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng motherboar, từ tiếng Anh có chứa motherboar, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng motherboar.