misfields

Cách phát âm:  US [mɪs'fild] UK [mɪs'fiːld]

Để định nghĩa của misfields, vui lòng truy cập ở đây.

v.
1.
để làm cho một sai lầm khi bạn đang đánh bắt hoặc ném bóng trong một trò chơi như cricket