malposition

Cách phát âm:  US [ˌmælpə'zɪʃən] UK [ˌmælpə'zɪʃən]
  • n.Malposition; Phân chia "Sản xuất"; Thai nhi malposition
  • WebEctopic; Vị trí bất thường; Động mạch trong ngoài tử cung
n.
1.
vị trí không mong muốn của một cái gì đó, đặc biệt là một phần của cơ thể hoặc một bào thai trong bụng mẹ