magnesites

  • n.Các "tôi" của Magnesit; Magie cacbonat
  • WebMagnesit; Magiê; Hợp nhất Magnesit
n.
1.
khoáng vật cacbonat magiê trắng hoặc không màu.