m

Cách phát âm:  US [em] UK [em]
  • abbr.Ở đây mét; Nam; Kết hôn; Triệu
  • WebTriệu Tử Dương; Fast lane; Xe hơi road
n.
1.
lá thư thứ 13 của bảng chữ cái tiếng Anh. M là một phụ âm.
2.
chữ số La Mã cho 1.000
3.
đường cao tốc: được sử dụng trong tên của đường cao tốc lớn ở U. K.
n.
1.
2.
the roman numeral for 1000 
3.
motorway: used in the names of large highways in the U. K. 
  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: m
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có m, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với m, Từ tiếng Anh có chứa m hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với m
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của :  m
  • Dựa trên m, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tìm thấy từ bắt đầu với m bằng thư tiếp theo