lowlights

Cách phát âm:  US [ˈloʊˌlaɪts] UK [ˈləʊˌlaɪts]
  • n.Sẫm màu tóc trang web
  • WebCông việc hàng ngày; Bất lợi; Lúng túng cảnh
n.
1.
phần của mái tóc của bạn mà đã được thực hiện một màu sẫm màu hơn
2.
phần của một sự kiện mà không phải là rất tốt hoặc thú vị

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của lowlights là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của lowlights bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của lowlights bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của lowlights. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như lowlights. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho lowlights cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của lowlights. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của lowlights: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa lowlights. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh lowlights trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của lowlights, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì lowlights thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng lowlights, từ tiếng Anh có chứa lowlights, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng lowlights.