laticifers

  • n.Ống cao su
  • WebSữa; Sữa ống; Laticifer
n.
1.
một ống dẫn trong một số nhà máy sản xuất cao su